Avocat in dreptul muncii - litigii de munca

Lucrăm împreună ca o echipă pentru toate problemele dumneavoastră, aducând laolaltă mixul necesar de oameni și expertiză din toate domeniile de practică. Societatea noastră oferă servicii de avocatură complete în dreptul muncii, în litigiile de muncă atât salariaților și funcționarilor publici cât și angajatorilor  și pentru liber profesioniști (medici,contabili, farmaciști s.a.m.d.) aflați în raporturi juridice specificelor de munca, prin:


• Respectarea raporturilor de muncă și de serviciu;
• Executarea obligațiilor contractuale. Recunoașterea, stabilirea și plata drepturilor salariale, sporurilor, indemnizațiilor și altele;
• Contestații ale deciziilor de concediere, sancționare disciplinară si necorespundere profesională;
• Contestații ale deciziilor privind suspendarea, modificarea și încetarea contractelor de muncă sau a raporturilor de serviciu;
• Litigii între părți (angajatori, salariați, sindicate, organizații patronale);
• Accidente de muncă;
• Redactare și consiliere contracte, regulamente și proceduri specifice relațiilor de muncă;
• Asistență juridică, redactare și reprezentare în diverse proceduri de dreptul muncii (reorganizări, transferuri de întreprindere, detașări/delegări în/din România, concedieri individuale sau colective, cercetări disciplinare ş.a.m.d.);
• Negocierea, încheierea și respectarea contractelor și acordurilor colective de muncă;
• Prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal în derularea relațiilor de muncă;
• Contestarea măsurilor dispuse de ITM, Curtea de Conturi, Autoritatea de Supraveghere, ANAF, ANCPI și alte instituții;
• Asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor de judecată, de orice grad.

De asemenea, oferim servicii complete pentru înființarea, organizarea, funcționarea și atingerea obiectivelor specifice sindicatelor, reprezentanților salariaților ori a organizațiilor patronale prin
→ întocmirea documentațiilor și parcurgerea procedurii privind înființarea sindicatelor sau a asociațiilor patronale, inclusiv obținerea reprezentativității organelor de conducere;
→ consultanță, asistență și reprezentare juridică pentru obținerea, recunoașterea, apărarea, respectarea, recuperarea drepturilor membrilor de sindicat sau a membrilor organizațiilor patronale;
→ servicii juridice privind negocierea contractelor individuale/colective de muncă, a procedurilor și codurilor de etică, precum și arbitrajul/medierea conflictelor.

Oferim sprijin angajatorilor societăți comerciale (microîntreprinderilor), PFA-uri (persoane fizice autorizate, microîntreprinderi), asociațiilor, organizațiilor patronale sau sindicale, în vederea
→ redactării și atestării de acte constitutive, hotărâri/decizii ale organelor de conducere ale societății, precum și documentele necesare derulării activității unei societăți comerciale;
→ încheierea și respectarea unor clauze specifice acestor tipuri de raporturi de muncă (de neconcurență, confidențialitate, fidelitate, de conștiință, de formare profesională, de respectarea unei anumite conduite sau set de obligații s.a.m.d.), a regulamentelor și procedurilor interne, contractelor individuale/colective de muncă, contractelor de prestări servicii s.a.m.d;
→ consultanță, asistență și reprezentare la încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de muncă;
→ asistență juridică și reprezentare în procedura prealabilă de încercare a soluționării pe cale amiabila a diferendelor, dar și reprezentarea în fața instanțelor de judecată în cazuri de litigii de muncă sau comerciale;
→ recuperarea prejudiciilor produse ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale sau ca urmare a faptelor/actelor ilicite ale salariaților sau colaboratorilor (persoane fizice sau juridice).

× Cum te putem ajuta?