Contencios Administrativ

​Principalele activități desfășurate în acest domeniu vizează:

  • analiza actelor administrative prezentate şi consultanță cu privire la oportunitatea contestării anumitor acte administrative;
  • reprezentare şi asistare în realizarea procedurilor administrative prealabile de atacare a actelor administrative şi fiscale (plângere prealabilă şi contestaţie);
  • reprezentare şi asistare în cadrul procedurilor contencioase în faţa instanţelor judecătoreşti competente;
  • reprezentare, asistare şi consiliere a persoanelor fizice şi juridice în faţa autorităţii publice;
  • reprezentare, asistare şi consiliere în cadrul procedurilor privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
  • contestarea licitaţiilor şi a altor modalităţi de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
  • reprezentare şi consiliere în vederea obţinerii autorizaţiilor de funcţionare sau a autorizaţiilor de construcţie, precum și contestarea acestora
× Cum te putem ajuta?