Anularea amenzilor abuzive pentru încălcarea ordonanțelor militare

În ședința din 06 mai 2020, Curtea Constituțională a României a declarat neconstituțională ordonanța de urgență prin care au fost majorate amenzile date pentru încălcarea ordonanțelor militare la un cuantum între 2.000 și 20.000 lei pentru persoanele fizice, precum și pe cele de la 10.000 la 70.000 lei pentru persoanele juridice.

Printre altele, ”Curtea a constatat că prevederile art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, nu întrunesc exigențele de claritate, precizie și previzibilitate și sunt astfel incompatibile cu principiul fundamental privind respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor, prevăzut de art.1 alin.(5) din Constituție, precum și principiul restrângerii proporționale a exercițiului drepturilor și libertăților fundamentale, prevăzut de art.53 alin.(2) din Constituție.”
Ceea ce este important de reținut este  că decizia CCR nu anulează automat amenzile aplicate. Pentru anularea amenzilor primite, procesele-verbale de contravenție trebuie contestate în cel mai scurt timp în fața instanțelor competente.

            De asemenea, pentru recuperarea sumelor deja plătite cu titlul de amendă, în situația în care ați achitat deja jumătate din sumă, trebuie deschisă o acțiune în fața instanței competente în cel mai scurt timp.

Spunem că trebuie contestate în cel mai scurt timp deoarece, în finalul deciziei CCR se menționează și faptul că Președintele nu putea prin Decret să dispună neînceperea cursului prescripțiilor și termenelor de decădere.

Pe cale de consecință, contestarea proceselor verbale ar fi trebuit făcută în termen de 15 zile de la momentul înmânării sau comunicării procesului verbal de contravenție însă, având în vedere starea de urgență și decretul Președintelui, încă în vigoare, se poate solicita o eventuală repunere în termen pentru cei al căror termen a fost depășit.

× Cum te putem ajuta?