Accidente Rutiere

În caz de vătămare corporală sau deces al unei persoane ca urmare a producerii unui accident rutier aveți dreptul la despăgubiri după cum urmează:

 1. în caz de vătămare corporală (doar pentru persoanele vătămate) se acordă: 
 • diferenţa dintre veniturile nete ale persoanei prejudiciate ca urmare a vătămării integrităţii corporale ori a sănătăţii, probate cu documente justificative, şi indemnizaţia primită din fondurile persoanei juridice sau fizice la care salariatul îşi desfăşoară activitatea şi/sau, după caz, din fondurile bugetului asigurărilor sociale de stat, pe perioada spitalizării şi a concediului medical;
 • venitul mediu lunar net realizat în ultimul an din activităţi desfăşurate de persoana prejudiciată ca urmare a vătămării integrităţii corporale ori a sănătăţii, probat cu documente justificative, în cazul persoanelor care nu au calitatea de salariat;
 • salariul de bază minim brut pe economie, în cazul persoanelor prejudiciate ca urmare a vătămării integrităţii corporale ori a sănătăţii aflate la data producerii accidentului în ultimul an de studii sau de calificare;
 • eventualele cheltuieli prilejuite de accident, precum cheltuielile cu transportul persoanei prejudiciate ca urmare a vătămării integrităţii corporale ori a sănătăţii, cu tratamentul, cu spitalizarea, pentru recuperare, pentru proteze, pentru alimentaţie suplimentară, conform prescripţiilor medicale, probate cu documente justificative, şi alte cheltuieli care nu sunt suportate din fondurile de asigurări sociale prevăzute de reglementările în vigoare;
 • cheltuielile cu asistenţi personali dacă prin certificatul medical se recomandă acest lucru, însă nu mai mult decât salariul de bază minim brut pe economie;
 • prejudicii nepatrimoniale (daune morale pentru suferința îndurată). 
 1. în caz de deces, au dreptul la despăgubiri ascendenţii (părinți, bunici), descendenţii (copii, nepoți, strănepoți), fraţii, surorile şi soţul, precum şi oricare alte persoane, pentru durerea încercată prin moartea victimei și se acordă:
 • cheltuieli directe şi indirecte prilejuite de înmormântare, probate cu documente justificative;
 • veniturile nete nerealizate şi alte eventuale cheltuieli rezultate în perioada de la data producerii accidentului şi până la data decesului, prevăzute la lit. a), dacă acestea au fost cauzate de producerea accidentului;
 • prejudicii nepatrimoniale (daunele morale pentru durerea încercată prin pierderea unei persoane apropiate).

EVALUARE GRATUITA A CAZULUI DVS

× Cum te putem ajuta?